MAGASINET FOR KIRKERNE I ØSTJYLLAND

Røsten 12

 

Tilstrømningen af flygtninge og asylansøgere har lagt pres på de europæiske lande, og som bekendt har vi også mærket udfordringen i Danmark. Det offentlige kan ikke løfte opgaven alene, så civilsamfundet træder til – også folkekirken. Derfor handler Røstens tema denne gang om ’Kirken og flygtningene.’

Læs blandt andet om et nyt netværk af præster i Aarhus Stift, som skal hjælpe sognene i flygtningespørgsmål. Og om Verdenscaféen på Samsø, hvor lokale mødes med flygtninge og asylansøgere over en kop kaffe og en dansklektion. I artiklen ’Vi døber ikke bare lige,’ fortæller to præster om dåb af flygtninge og asylansøgere, og i temaet finder du desuden en guide fra Folkekirkens Asylsamarbejde. I Odder er der søndagscafé for byens flygtninge i Kirkecentret – suppleret med cykelskole og cykelværksted, og så bringer vi et portræt af Hanna Broadbridge, der siden 1984 har arbejdet med flygtninge i Sct. Clemens Kirke i Randers.

Derudover fortæller sognepræst Lone Buhl Pedersen fra Østbirk om at ”gå viralt” med sin gode idé om at genbruge konfirmationstøj. Og som sædvanlig finder du selvfølgelig anmeldelser, korte nyheder og et indblik i en af stiftets kirker, denne gang Tranebjerg Kirke på Samsø.

Klik her for at læse magasinet

MAGASINET FOR KIRKERNE I ØSTJYLLAND

Røsten 11 

Kirken, byen og fremtiden

 

I år gør folkekirken en ekstra indsats for at komme bredt ud med påskens budskab. Derfor handler Røstens tema også om påsken denne gang.

Vi bringer blandt andet en baggrundsartikel med Birgitte Stoklund Larsen om påskens forskellige faser, og biskop Henrik Wigh-Poulsen fortæller i ’Det uendelige overskud af liv’ om sit forhold til påsken, som kalder helt bestemte billeder frem på nethinden.

Korshærspræsten Morten Aagaard fortæller om fællesskab – også for de svageste, og vi har talt med en sygehuspræst, en arresthuspræst og en gadepræst om, hvordan tilgivelsens mulighed er vigtig inden for det sjælesørgeriske område. I en video kan du desuden høre fire børn sætte ord på påsken fra barneperspektiv.

Derudover finder du selvfølgelig anmeldelser, korte nyheder og et indblik i en af stiftets mange kirker, denne gang Hald Kirke. Og så har vi været en tur omkring Vær-Nebel Sogne, der har anlagt en trampesti, så folk nu kan gå til kirke uden om den trafikerede landevej.

God læselyst!

Klik her for at læse magasinet

God læselyst!

 
 

31.08.2016: Familiegudstjeneste med spisning

02.09.2016: 40 års jubilæum. Reception for Graver Lissie Lemming

18.09.2016: Sigurd og Snapper kommer til Låsby og fortæller bibelhistorier

Konfirmander 2016

Gå til galleriet og se dette og tidligere års konfirmander

- samt billeder fra andre begivenheder...

FÅ INFORMATION OM LÅSBY KIRKE DIREKTE I DIN E-POSTKASSE

Hvis man ønsker at være opdateret på hvilke arrangementer og særlige gudstjenester, der foregår i Låsby kirke, kan man tilmelde sig nyhedsbrevet ved at skrive til sognepræsten, phbl@km.dk eller man kan gå ind på Facebook og synes godt om Låsby kirke.

ARRANGEMENTER

BegivenhedDato

40 års jubilæum. Reception for Graver Lissie Lemming

40 års jubilæum Reception Vores ringer og graver Lissie Lemming Havde d. 1.8.2016 …

2. sep 14:00
17:00
2. sep 14:00 -
17:00

Sigurd og Snapper kommer til Låsby og fortæller bibelhistorier

SIGURD OG SNAPPER KOMMER TIL LÅSBY OG FORTÆLLER BIBELHISTORIER! Søndag den 18. …

18. sep 14:00
15:00
18. sep 14:00 -
15:00

DAGPLEJESALMESANG PÅ FREDAGE KL. 9.30

Dagplejegruppe I

9. september

23. september

7. oktober

Dagplejegruppe II

14. oktober

28. oktober

11. november

BABYSALMESANG STARTER IGEN I AUGUST

Babysalmesang starter fredag d. 12. august kl. 10.45 og fortsætter derefter 9 fredage. Der er ikke babysalmesang den 30. september og d. 21. oktober. Sidste gang der er babysalmesang i efteråret er d. 28. oktober.

Se mere om babysalmesang under menuen aktiviteter

Babysalmesang er ved Nina Berggreen tlf.: 27203741

KORENE I LÅSBY KIRKE

Låsby Kirkes kor

Korsæsonen starter torsdag d. 18. august 2016

Børnekoret øver torsdage kl. 16-17

Voksenkoret øver torsdage kl. 18.30-20

Mød op i Kirkens Hus i Låsby eller kontakt korleder Nina Berggreen på 27203741

 

eller ninaberggreen@gmail.com, hvis du vil være med.