KOMMENDE GUDSTJENESTER

BegivenhedDato

Gudstjeneste 5.s.e. påske

10. maj 09:30
10:00
10. maj 09:30 -
10:00

Ældregudstjeneste på Søndervang

13. maj 14:30
15:30
13. maj 14:30 -
15:30

Familiegudstjeneste

20. maj 17:00
17:30
20. maj 17:00 -
17:30

Pinsedag

24. maj 11:00
11:30
24. maj 11:00 -
11:30

Gudstjeneste Trinitatis søndag

31. maj 09:30
10:30
31. maj 09:30 -
10:30

Gudstjeneste 2.søndag e. Trinitatis

Gudstjeneste v. Iben Johanne Thomsen

14. jun 11:00
11:30
14. jun 11:00 -
11:30

Ældregudstjeneste i Kirken

17. jun 14:30
15:30
17. jun 14:30 -
15:30

Gudstjeneste i teltet på sportspladsen 3.s.e. Trinitatis

Gudstjeneste v. Christina Kousholt

21. jun 11:00
11:30
21. jun 11:00 -
11:30

Gudstjeneste 5. søndag e. Trinitatis

Gudstjeneste ved Jesper Hanneslund, sognepræst i Ry

5. jul 09:30
10:00
5. jul 09:30 -
10:00

Gudstjeneste 6. søndag e. Trinitatis

Gudstjeneste ved Erik Bredmose Simonsen, sognepræst i Dover, Alling og Tulstrup

12. jul 09:30
10:00
12. jul 09:30 -
10:00

Gudstjeneste 8. søndag e. Trinitatis

Gudstjeneste ved Christina Kousholt

26. jul 11:00
11:30
26. jul 11:00 -
11:30

Ældregudstjeneste på Søndervang

12. aug 14:30
15:30
12. aug 14:30 -
15:30

Ældregudstjeneste på Søndervang

23. sep 14:30
15:30
23. sep 14:30 -
15:30

Ældergudstjeneste i kirken

11. nov 14:30
15:30
11. nov 14:30 -
15:30

Ældregudstjeneste på Søndervang

9. dec 14:30
15:30
9. dec 14:30 -
15:30
 
 

20.05.15 Familiegudstjeneste

Gå til galleriet og se dette og tidligere års konfirmander

- samt billeder fra andre begivenheder...

RØSTEN - MAGASINET FOR KIRKERNE I ØSTJYLLAND

Røsten i ny indpakning

Vi kan nu byde velkommen til 7. udgave af Røsten med temaet ’Kirkegården i udvikling.’ Magasinet ser markant anderledes ud, hvilket skyldes en ny platform, som gør det nemmere at indarbejde digitalt indhold, ligesom læsevenligheden nu er højere. Vi håber, I vil synes godt om det nye tiltag.

I denne udgave fortæller ekspert i kirkegårdskultur, biskop Elof Westergaard, om kirkegårdens udvikling fra borgerligt mindesmærke over den anonyme grav til de mange valgmuligheder i dag. Vi har desuden været forbi Nordre Kirkegård i Aarhus, skovkirkegården i Silkeborg og Odder Ny Kirkegård. Læs også om Henning Jensen, der er graver ved kirkegården i Mesing, og som synes, at hækkens klipning gerne må afspejle graverens humør.

Vi bringer derudover en lille solstrålehistorie fra Lystrup, hvor skolen nu er gået sammen med kirken om at have morgensang, og naturligvis finder du som sædvanligt anmeldelser, nyheder og et indblik i en af stiftets mange kirker - denne gang Vrads Kirke.

Klik på billedet for at åben magasinet:

FÅ INFORMATION OM LÅSBY KIRKE DIREKTE I DIN E-POSTKASSE

Hvis man ønsker at være opdateret på hvilke arrangementer og særlige gudstjenester, der foregår i Låsby kirke, kan man tilmelde sig nyhedsbrevet ved at skrive til sognepræsten, chko(at)km.dk eller man kan gå ind på Facebook og synes godt om Låsby kirke.

ORGANIST TIL LÅSBY KIRKE I SKANDERBORG PROVSTI, AARHUS STIFT

 Vi søger en engageret organist, der vil være med til at skabe et godt musikliv i sognet, og som lægger vægt på godt samarbejde. Vi indgår i et samarbejde med Ry, Gl. Rye, Dover, Alling og Tulstrup sogne om dækning af tjenester under fravær.

Stillingen er på 11 timer ugentligt i gennemsnit. Tiltrædelse 1. juni 2015.

Du skal medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger primært i Låsby kirke men også i Ry, Gl. Rye og Dover-Alling-Tulstrup sogne. Herudover skal du arrangere koncerter i samarbejde med aktivitetsudvalget, bistå ved børnekor, babysalmesang og dagplejesalmesang, medvirke ved sognearrangementer og medvirke ved konfirmand- og minikonfirmandundervisningen.

Vi forventer, at du er uddannet organist, har gode samarbejdsevner og har interesse for kirken og dens opgaver.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, Statstjenestemændenes Centralorganisation 10 (CO10 fællesoverenskomsten) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater. Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Lønnen fastlægges for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) henhold til ny løn/ AC-skalaen. Indplacering og tildeling af rådighedstillæg sker efter anciennitet.

For ansøgere med præliminær orgeluddannelse (PO) fastlægges lønnen med udgangspunkt i det aftalte basisløntrinssystem. Indplacering sker efter anciennitet. Der ydes rådighedstillæg. Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Stillingen er omfattet af reglerne om indhentelse af børneattest.

Lidt om Låsby:
Låsby sogn har ca. 2.400 indbyggere. Kirken er fa 1100 tallet og kan rumme op til 200 mennesker. Den ligger frit og stemningsfuldt i Låsbys gamle bykerne tæt på marker og kro.

I 2013 fik kirken et splinternyt orgel. Orglet har 15 stemmer og er først og fremmest et gudstjenesteinstrument. Det klinger utrolig smukt i kirkerummet – kan skabe en ”domkirke-stemning”. Det kan understrege den enkelte salmes stemning og indhold, samt er meget velegnet til koncerter, som soloinstrument og til akkompagnement af solister og kor.

Der er gode forbindelser med bus 113 Aarhus - Silkeborg.

Har du fået lyst til at høre mere, så kontakt Christian L. Christensen på telefon 21 43 39 84.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning - send den så den er os i hænde senest den 30. april 2015 til kir_chr@hotmail.com

 

ARRANGEMENTER

Ingen begivenheder fundet

BegivenhedDato

DAGPLEJESALMESANG PÅ FREDAGE KL. 9.30

Gruppe I

Uge 34: D. 21. august 2015

Uge 36: D. 4. september 2015

Uge 38: D. 18. september 2015

Uge 40: D. 2. oktober 2015

Uge 44: D. 30. oktober 2015

 

 

KORENE I LÅSBY KIRKE

Børnekoret øver torsdage fra kl. 16.00- 17.00

 

Voksenkoret øver torsdage fra kl. 18.30-20.00