Du er her: 

Højmessens opbygning

Præludium

Indgangsbøn

1. salme

Hilsen

Præsten siger (vendt mod menigheden):
Herren være med jer!

Menigheden svarer:
Og med din ånd!

Indledningskollekt 

Menigheden svarer:
Amen

Læsning fra Det Gamle Testamente

Menigheden står op under læsningen

2. salme

Læsning fra Det Nye Testamente; epistel eller lektie

Menigheden står op under læsningen

Trosbekendelse

Trosbekendelsen synges af præst og menighed, der står op.

Menigheden svarer:
Amen

-

Når der er dåb i højmessen udelades trosbekendelsen, evt. læsningen fra Det Gamle Testamente og den salme, der følger efter.

Dåbssalme

Dåbshandling

Salme

-

3. salme

Evangelielæsning

Præsten indleder med:
Dette hellige evangelium skriver evangelisten...

Menigheden rejser sig og svarer:
Gud være lovet for sit glædelige budskab

Teksten læses derefter af præsten

Prædiken, der afsluttes med lovprisning

Kirkebøn

Meddelelser

Apostolsk velsignelse

Menigheden står op

4. salme

Nadver

Præsten siger (vendt mod menigheden):
Opløft jeres hjerter til Herren!
Lad os prise hans navn!

Præsten fortsætter (vendt mod alteret):
Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige,
han, som var, og er, og som kommer.

Menigheden:
Hosianna i det højeste!

Præsten:
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.

Menigheden:
Hosianna i det højeste!

Menigheden synger:
O du Guds Lam!
med korsets skam,
du bar al verdens synder,
derfra al trøst begynder;
miskundelig
forbarm du dig!

Præsten siger eller messer:
Opstandne Herre og frelser,
du, som selv er til stede ibalndt os
med al din kærligheds rigdom!
Giv os at modtage dit legeme og blod
til din ihukommelse
og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse.
Rens os fra synd,
og styrk os i det indre menneske,
at du må bo ved troen i vore hjerter.
Gør os faste i det evige livs håb.
Giv os at vokse i kærligheden,
for at vi med alle dine troende m blive ét i dig,
ligesom du er ét med Faderen.

Menigheden:
Amen

Der fortsættes med Fadervor og indstiftelsesordene.

Menigheden står op.

Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt,
et brød, takkede og brød det, gav sine disiciple det og sagde:
"Tag det og spis det;
dette er mit legeme, som gives for jer.
Gør dette til ihukommelse af mig!"

Ligeså tog han også bægeret efter måltidet,
takkede, gav dem det og sagde:
"Drik alle heraf;
dette bæger er den nye pagt ved mit blod,
som udgydes for jer til syndernes forladelse.
Gør dette, hver gang I drikker det,
til ihukommelse af mig!"

Nadvermåltidet

Efter indstiftelsesordene går nadvergæsterne op til alteret og knæler ved alterbordet.

Præsten uddeler brødet og vinen til hver enkelt nadverfæst med ordene:
Dette er Jesu Kristi legeme og Dette er Jesu Kristi blod.

Efter sidste bord siger præsten:
Den korsfæstede og opstandne frelser,
vor Herre Jesus Kristus,
som nu har givet os sit hellige legeme og blod,
hvormed han har gjort fyldest for alle vore synder,
han styrke og opholde os derved
i en sand tro til det evige liv!
Fred være med jer!

Nadversalme

Slutningskollekt

Menigheden svarer:
Amen

Velsignelse

Præsten siger (vendt mod menigheden):
Modtag Herrens velsignelse!
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!

Menigheden står op under velsignelsen, og svarer:
Amen. Amen. Amen.

6. salme

Udgangsbøn

Postludium